Een kleinschalig gezinshuis in de kop van Groningen

Bij Gezinshuis De Oude Smidse observeren, verzorgen, begeleiden en stimuleren we jeugdigen die bij ons wonen en ondersteuning nodig hebben. De intensiteit van begeleiden hangt sterk af van de zorgvorm(en) en de zorgvraag/zorgzwaarte van de jeugdige. In ons pand hebben we meerdere kamers beschikbaar die we gebruiken als gezinshuis.

In onze werkwijze en visie staan de bewoners altijd centraal

Jeugdigen mogen de volgende competenties van ons verwachten:

 • 24/7 professionele begeleiding van dezelfde opvoeders.
 • Kleinschalig wonen voor maximaal 6 jeugdigen.
 • De kracht van het gewone leven staat centraal.
 • Veel persoonlijke aandacht om het thuisgevoel te bevorderen en bewaken.
 • Zorg kunnen dragen voor praktische hulp en ondersteuning bij dagelijkse bezigheden.
 • Oog voor afstand en nabijheid.
 • Stress hanteren.
 • Organiseren/helpen met indelen van vrije tijd en dagelijkse bezigheden.
 • Bewaken van samenlevingsregels en sociaal functioneren.
De Oude Smidse Hotel Bistro Gezinshuis2
De Oude Smidse Hotel Bistro Gezinshuis17

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste baby’s, kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wij hanteren de term jeugdigen daarom als overkoepelend voor de hele groep. Onze gezinshuisouders vangen de jeugdigen op in het gezinshuis als ware het een normale leefomgeving. De gezinshuisouders vormen 24/7 de vaste basis en bieden professionele begeleiding aan de jeugdigen.

Wonen met professionele begeleiding

Bij de Oude Smidse bieden we naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn onze gezinshuisouders professionele opvoeders.

Professionals in opvoeden

Ons gezinshuis biedt de jeugdigen structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn professionals in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En ze beschikken bovendien over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt.

Wat zijn de voordelen voor de bewoners?

Ook vergeleken met residentiële voorzieningen, zoals leefgroepen, heeft de kleinschaligheid van een gezinshuis duidelijk voordelen:

 • Minder problemen door een veilige en stabiele woonsituatie.
 • Betere contacten met biologische ouders.
 • Een goede basis om later zelfstandig te kunnen wonen.
 • Beter in staat om een sterk sociaal netwerk op te bouwen.
 • Meer kans op betaald werk.

Dit zorgt voor een sterk verbeterde maatschappelijke positie voor de rest van hun leven.

Werkwijze en visie

Onze werkwijze en visie zijn transparant. We kijken gericht naar ieder individu om te bepalen welke methodiek het beste zou kunnen aansluiten bij de jeugdige. Wij werken niet met een bepaalde levensbeschouwing of 1 specifieke methode. We communiceren rustig en duidelijk en gebruiken verschillende methodieken zoals de methodische gespreksvoering en de piramide van Maslow.

De Oude Smidse Hotel Bistro Gezinshuis21

Enkele voorbeelden van methodieken die we zouden kunnen gebruiken zijn:

Motiverende gespreksvoering

In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de deelnemer om te veranderen centraal. Dit wordt gedaan met behulp van verschillende gesprekstechnieken. Er is in deze fase vooral aandacht voor het verkennen van de ambivalentie van de deelnemer (die aan de ene kant wel maar tegelijk ook níet wil veranderen) en het uitlokken van taal gericht op verandering bij de deelnemer. Als de motivatie genoeg ontwikkeld is, gaan wij over naar de tweede fase. De tweede fase richt zich op het versterken van de betrokkenheid bij veranderingen en op het ontwikkelen van een plan om de verandering te realiseren. De deelnemer wordt door het stellen van vragen gestimuleerd zijn of haar eigen wensen en plannen te bedenken. Eén van de belangrijkste elementen is de coöperatieve aard van de relatie tussen ons en deelnemer.

'Geef me de 5' bij autisme

Door de 5 puzzelstukjes met 'wie, wat, waar, wanneer en hoe' steeds weer te benoemen proberen we meer duidelijkheid en voorspelbaarheid bij de deelnemer te creëren.

De driehoek

De driehoek benadrukt het belang van een goede basis in de driehoek cliënt-ouders-zorgprofessional. Die is noodzakelijk om je kind of familielid aan professionals te kunnen toevertrouwen.

In dialoog

Het dialoogmodel is in het overleg met verwijzers en hulpvragers goed te gebruiken. Dit model hanteren we met name als meervoudige, complexe gezondheidsproblematiek speelt op biologisch/lichamelijk, psychologisch en sociaal niveau. De Oude Smidse is continu bezig om de kennis, vaardigheden en competenties op peil te houden door middel van het volgen van scholing, cursussen en het lezen van vakbladen.

 

Voor wie is het gezinshuis?

Om nieuwe deelnemers/bewoners aan te nemen is het voor ons belangrijk om de klik te ervaren en goed te kijken naar de groepssamenstelling. De voorkeur gaat uit naar een verticale gezinssamenstelling met een wisselende hulpvraag. 

Wil je meer informatie over het gezinshuis?

Neem dan contact op via 0595 - 528 620 of 06 - 488 410 78 of vul het contactformulier in.